Un fons d'inversió va comprar, l'estiu passat, la torre Deutsche Bank amb la intenció de convertir-la en un hotel. Per transformar aquest edifici d'oficines, el promotor reclama ampliar els metres quadrats de sostre residencial i passar dels 14.000 actuals a gairebé 19.000. Un increment que se sostenta amb la transferència dels drets d'edificabilitat de dues altres finques. Una és un edifici contigu als Lluïsos de Gràcia, que passarà a ser qualificat d'equipament. L'entitat rebrà, a canvi, un milió d'euros de compensació. L'altra finca que entra en el pla és aquest edifici del carrer de Bailèn, construït l'any 1882 i tancat des de fa més de cinc anys, que perdrà l'ús residencial. El mateix promotor que vol fer l'hotel a la torre Deucthe Bank l'ha comprat i el cedirà a l'Ajuntament perquè el destini a equipaments. A banda, i per l'aprofitament urbanístic, el promotor pagarà 9,6 milions d'euros al consistori. L'operació superarà un primer tràmit dijous amb el suport del PP. ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "L'Ajuntament no tan sols obté patrimoni públic sinó que, a més, tindrà un ingrés addicional de 9,5 milions d'euros que podrà ser destinat a altres prioritats socials i de barri." Segons el PP, tot el projecte té un impacte econòmic de 195 milions d'euros i el nou hotel es calcula que pot crear uns 400 llocs de treball. Els nous metres quadrats de sostre que guanyarà l'edifici podran fer créixer la torre més alta fins als 98 metres d'altura, uns 20 més que ara.

El pla urbanístic permetrà ampliar en 4.775 metres quadrats de sostre residencial la torre Deutsche Bank, que passarà dels 14.000 actuals a gairebé 19.000 m2. La societat inversora KKH Property Investors, que va comprar l’edifici l’estiu passat, va fer aquesta petició a l’Ajuntament per poder transformar aquest edifici d’oficines en un establiment hoteler de luxe. L’increment de metres residencials podrà fer créixer la torre més alta fins als 98 metres, uns 20 metres més que ara. L’augment de sostre s’aconseguirà transferint els drets d’edificabilitat de dues altres finques de la ciutat.

Una d’aquestes finques és un edifici catalogat i construït el 1882 situat al carrer de Bailèn, 70-72. L’immoble, que vol reproduir un temple romà, es coneix també com els antics tallers Masriera, família que en va encarregar la construcció a finals del segle XIX. L’edifici, que segons algunes fonts conté un teatre, passarà a mans municipals per destinar-la a equipaments a partir del canvi d’ús i la cessió que en farà la mateixa promotora de l’hotel, que va comprar la finca a la Fundació Pere Relats.

A més, en concepte d’aprofitaments urbanístics, el promotor pagarà 9,6 milions d’euros a l’Ajuntament. El president del Grup Municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha defensat l’operació perquè el consistori “guanyarà patrimoni” i perquè el barri tindrà un nou equipament i zones verdes. L’altra finca que entra en el pla és un edifici contigu als Lluïsos de Gràcia, que canviarà la qualificació residencial actual a equipament. L’entitat rebrà com a compensació 1,02 milions d’euros.

Segons Fernández Díaz, tot el projecte tindrà un impacte econòmic de 195 milions d’euros. El líder del PP també ha explicat que el nou hotel a la torre Deutsche Bank permetrà crear 400 llocs de treball. El pla superarà un primer tràmit a la Comissió d’Hàbitat Urbà amb els vots a favor de CiU i el PP. Després s’obrirà un període d’exposició pública en què es podran presentar al·legacions.