El líder d’Esquerra també ha defensat la descentralització turística i ha reclamat que quan més aviat millor s’enceti el debat sobre el turisme metropolità, aprofitant el potencial de Barcelona i estenent-lo a la resta de municipis. Portabella proposa, a més, la creació d’un clúster d’ecosistemes tecnològic. És a dir, desenvolupar un sistema en xarxa potent que faci possible un ràpid i minuciós accés a tota la informació relacionada amb el sector.