Els barris de l’Eixample i Sarrià – Sant Gervasi tindran a partir d’aquest dissabte 31 agents de la Policia de Barri. Aquests equips de la Guàrdia Urbana s’encarreguen d’establir contacte permanent amb el teixit social, veïnal i comercial dels barris per abordar problemes de convivència i seguretat. Amb l’arribada a aquests dos districtes culmina el desplegament de la Policia de Barri a tota la ciutat, que va començar el 2017 a Nou Barris.

La Policia de Barri es va estendre a finals del 2017 a Sant Martí i Sant Andreu, El maig del 2018 van arribar a Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, i a finals de l’any passat es van desplegar per Horta-Guinardó, Gràcia i les Corts. Barcelona té ara 140 agents de Policia de Barri, però la intenció és que, en un futur, n’hi hagi més perquè cadascun dels 73 barris de la ciutat tingui dos agents de referència.

Policia de Barri

Problemes de convivència, els casos més habituals

Els nous agents de la Policia de Barri han rebut aquest divendres els diplomes acreditatius després d’haver rebut una formació especialitzada. El curs posa l’accent en la detecció i intervenció en conflictes de convivència. Durant el 2018, la Policia de Barri va tractar 1.270 casos en els districtes on ja funcionava (excepte Horta, Gràcia i les Corts), el doble que l’any anterior en què no hi havia aquests equips.

La majoria dels casos (55 %) estaven relacionats amb problemes de convivència, i un 26 % feien referència a molèsties a l’espai públic. A més, també han abordat conflictes amb menors dins i fora dels centres escolars, consum d’estupefaents a l’espai públic, sorolls, problemes vinculats al medi ambient, conflictes en comunitats de veïns i qüestions relacionades amb la seguretat viària.