Les queixes dels veïns a la plaça de Lesseps, a causa de les obres aturades de la línia 9, tindran resposta. D'una banda, hi haurà una millora urbanística, que dependrà de l'Ajuntament i que es durà a terme entre els mesos de setembre i desembre. Se n'eliminaran barreres arquitectòniques, se'n canviarà el paviment, perquè actualment s'aixeca, i també s'hi instal·larà una zona de jocs infantils. Pel que fa a les tanques i les grues de la Generalitat, el consistori demanarà una actuació com la de la plaça de Sanllehy. És a dir, deixar-hi una part provisional necessària per quan les obres es reactivin, i arranjar una zona definitiva per minimitzar l'impacte de l'obra. MAITE FANDOS, regidora de Gràcia "Estem parlant amb GISA i Territori perquè volem arribar a un acord com el que s'ha arribat a Sanllehy, però mentrestant farem actuacions... Per tant, dignificarem la banda mar de Lesseps." Les places de la Vila de Gràcia també seran una prioritat per al districte amb l'objectiu de millorar-ne la convivència. Pel que fa la plaça del Sol s'estan estudiant canvis en el disseny urbanístic. A la del Diamant, la intenció és convertir-la en un referent a Mercè Rodoreda, però el projecte està en estudi. La més definida és la millora a la plaça de les Dones del 36. "Lamento fer-hi obres perquè és una plaça que es va obrir recentment, però va tenir deficiències des del principis, filtracions, els jocs infantils estan malmesos..." Pel que fa al solar buit que va deixar el mueble la Casita Blanca, el consistori finalment hi farà una plaça provisional. El projecte inicial preveia fer-hi un hort urbà que els veïns van rebutjar.

Entre els pròxims mesos de setembre i desembre, s’emprendran diverses actuacions urbanístiques a la plaça de Lesseps. Un d’aquests canvis respon a les queixes dels veïns per l’impacte de les obres aturades de l’L9. L’Ajuntament ha negociat amb Gisa per aconseguir una solució com la que es va aplicar a la plaça de Sanllehy. Es tracta de deixar-hi una part de les tanques i grues necessàries per quan es reprenguin les obres, però urbanitzar ja el costat mar de la plaça.

A més, s’hi instal·larà una zona de jocs infantils, se n’eliminaran barreres arquitectòniques per fer l’espai més accessible i es canviarà el paviment dels passos perquè s’aixeca.

Reformes a les places de Gràcia

A més de la plaça de Lesseps, en l’últim trimestre de 2013 es remodelaran tres places més de Gràcia. Es reordenarà l’espai i es canviaran els elements de mobiliari urbà malmesos de la plaça del Sol i la plaça del Diamant. A més, a la plaça de les Dones del 36 s’hi instal·larà una nova xarxa de clavegueram, se’n renovarà l’arbrat, se n’ampliarà la zona de jocs i se’n canviaran els que no estan en bon estat.