Les activitats que no permetrà el nou Pla d’usos són: bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle, cafès teatre i concerts, locals on s’exerceix la prostitució, restaurants musicals, sales de joc d’atzar i recreatius, karaokes, locutoris, sales d’exhibició de material pornogràfic, establiments amb màquines expenedores de menjar, supermercats de més de 400 metres quadrats i establiments destinats a comercialitzar serveis turístics, entre els quals hi ha també els magatzems temporals (els anomenats “lockers”).

Per als nous establiments de restauració es limita la superfície màxima. Els bars, restaurants i gelateries/orxateries amb degustació no podran ser de més de 100 metres quadrats. El límit per a establiments d’alimentació, pastisseries, bodegues i gelateries/orxateries sense degustació és de 75 metres quadrats. A banda, per donar la llicència es tindrà en compte el criteri de densitat en un radi de 50 metres. En els primers casos, no hi podrà haver més de 300 metres quadrats dedicats a aquesta activitat, i en els segons, el màxim serà de 75 metres quadrats.

En tots aquests locals de restauració s’aplicarà encara un segon criteri de densitat perquè es considera que tenen impacte nocturn. En un radi de 100 metres no hi podrà haver més de 1.300 metres quadrats destinats a una mateixa activitat. Pel que fa a auditoris i sales de concert, a banda dels criteris de densitat, no podran obrir-ne de nous en carrers amb una amplada inferior a set metres. Les activitats que es considera que tenen menys impacte nocturn (teatres, cinemes, circs, activitats culturals, menjadors socials…) tindran uns criteris menys restrictius.

El Pla d’usos no divideix el districte en àmbits i considera tot Ciutat Vella una zona única, amb l’excepció de la Rambla, que ja té un Pla d’usos propi. A més, s’han fixat zones de vulnerabilitat extrema (Raval nord, Barceloneta, Gòtic sud…) en què per implantar una nova activitat caldrà que hi hagi un certificat d’idoneïtat tècnic de l’edifici. El document estarà en exposició pública fins al 4 de desembre. En paral·lel, el govern municipal buscarà els suports polítics per poder-lo aprovar, previsiblement, al plenari del gener del 2018.