El Pla de barris tindrà continuïtat en aquest mandat a Barcelona i arribarà a set barris més. Sumats als que ja es va actuar en el mandat anterior, el projecte s’ampliarà a un total de 23 barris. En concret, el Pla de barris 2021-2024 s’estrenarà a Verdum, Can Peguera, el Turó de la Peira, la Prosperitat, el Carmel, Can Baró i el Poble-sec. A més, abraçarà tot el Raval (en la primera edició només era el Raval Sud).

El pressupost d’aquesta segona edició es manté en 150 M €. Els barris on ja s’havia actuat continuaran en dues fases. En algunes zones, hi haurà un desplegament integral i intensiu: Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Trinitat Nova, les Roquetes, Trinitat Vella i el Besòs i el Maresme. Els altres barris seguiran en fase de manteniment, sense inversió en obres però amb programes educatius, d’ocupació i rehabilitació.

El govern municipal ha justificat la inclusió d’aquests set barris nous perquè “pels seus indicadors i la seva tendència requereixen d’una intervenció extraordinària”. D’aquesta forma, el Pla de barris intentarà “revertir les desigualtats estructurals” a Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Trinitat Nova, les Roquetes, Trinitat Vella i el Besòs i el Maresme.

Balanç del primer Pla de barris

El Pla de barris 2021-2024 parteix de la primera edició del pla, fet durant el primer mandat d’Ada Colau (2017-2020). El primer Pla de barris també va disposar d’un pressupost de 150 M € i, segons el govern, en els últims quatre anys s’han executat més de 600 accions i 73 obres.

De fet, el regidor de Pla de barris, Jordi Martí, ha assegurat que ja s’han acomplert un 91 % de les accions previstes i que el desembre del 2020 s’hauran fet ja fins a un 95 %. “Quedarà una petita cua per a principis del 2021, a causa de les aturades per l’epidèmia”, ha dit. Malgrat les dades, l’oposició ha reprovat fins a dues ocasions el govern per incompliments d’aquest primer pla.

Pel que fa als diners de la segona edició del Pla de barris, tal com es pot veure a la gràfica següent, s’adreçaran a projectes que s’engloben en els drets socials, l’educació, l’activitat econòmica i l’ecologia urbana. Dins d’aquests àmbits també s’inclouen polítiques de salut pública, habitatge i de “veïnificació de l’espai”.