Gerard Pissarello, també tinent de Treball i Economia, ha recordat el compromís que té l’Ajuntament en la defensa dels drets laborals dels treballadors, sobretot en el cas d’empreses contractades o subcontractades per la ciutat. És per aquest motiu que ha escrit una carta al director general de Telefónica, Kim Faura, en què reclama informació sobre la situació dels treballadors i treballadores que van protagonitzar, a la primavera, una vaga de 74 dies.

Pisarello apunta que pretén obrir un canal de diàleg per abordar aquesta matèria, ja que assegura que ha rebut notícies de nous acomiadaments i sancions, alguns dels quals vinculats a la vaga del mes de maig.

El tinent d’alcalde recorda que el seu partit, Barcelona en Comú, i altres forces polítiques de l’Ajuntament van signar l’anomenat Compromís de les Escales per demanar el respecte dels drets laborals dels treballadors i treballadores subcontractats per Movistar. El tinent d’alcalde subratlla en la missiva que l’Ajuntament de Barcelona manté aquest compromís, sobretot tractant-se d’operaris d’empreses que tenen contractes amb el municipi o presten servei a d’altres que en tenen.

Salari mínim per a treballadors d’empreses subcontractades per l’Ajuntament

Pisarello apunta que l’executiu té la intenció d’estudiar la introducció d’un salari mínim de ciutat i d’impulsar un segell de qualitat contractual per tal que les empreses que prestin serveis al consistori garanteixen que apliquen els convenis sectorials. “Com a Ajuntament, som coresponsables de les condicions laborals dels i les treballadores d’empreses que tenen contractes amb el consistori. Volem esdevenir una ciutat referent en drets laborals i aturar l’onada de precarització que han generat tant els governs anteriors com la reforma laboral impulsada pel govern del PP.”