La davallada de la participació a la ciutat és especialment destacada a Sarrià – Sant Gervasi (on cau més de 10,5 punts) i molt més reduïda a Ciutat Vella (on a aquesta hora hi havia el 6,6 % menys de vots). També s’ha reduït molt la participació a Sant Andreu (-9,99 %) i a les Corts (-9,87 %). A tota la resta de districtes, la participació a les 18 h ha caigut prop del 9 %, des del 8,63 % menys a Sants-Montjuïc fins al 9,74 % que cau també a Horta-Guinardó.

La situació general ha canviat en aquest nou avanç de participació de la tarda. A les 14 h, les dades de participació a Catalunya queien només tres punts respecte a les del 20 de desembre a la mateixa hora, mentre que al conjunt d’Espanya es mantenien pràcticament invariables prop del 37 %. A les 18 h, les xifres de participació han caigut a totes les províncies espanyoles llevat de Zamora, tal com mostra el mapa següent elaborat pel Ministeri de l’Interior: