L'alcalde i representants de tots els grups municipals del consistori han seguit de prop el ple del Parlament d'aquest dijous. La cambra catalana ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups i l'abstenció de la CUP la modificació de la Carta Municipal de Barcelona, la norma bàsica de l'ordenament jurídic de la ciutat. Aquesta actualització, que primer es va aprovar a l'Ajuntament i avui a la cambra catalana, es fa per preservar el règim especial que té la ciutat i per evitar que la nova Llei de l'Administració local que ha aprovat el govern central pugui afectar algunes de les competències del consistori. Des d'ara la carta regula la figura dels consellers de districtes i també subratlla que la protecció i promoció de la marca Barcelona dependrà de l'Ajuntament i no de cap altra administració. XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "Són petites coses però importants, sobretot de blindatge de competències de l'Ajuntament, que qualsevol normativa local ha de tenir en compte la prevalença de la Carta Municipal. JAUME COLLBONI, president de la Federació de Barcelona del PSC "Calia tenir una carta que blindés del procés de recentralització que està fent el Partit Popular de les nostres competències." XAVIER MULLERAS, regidor del PP "El que fem és reforçar les competències d'aquesta ciutat que és Barcelona." ISABEL RIBAS, regidora d'ICV-EUiA "Predomina o fa predominar la Carta de Barcelona per damunt d'altres normatives de rang igual." JORDI PORTABELLA, president del Grup Municipal d'ERC+Dcat+Rcat "És un gran acord polític, ho és de totes les formacions polítiques." Aquest és el tercer cop que es retoca la Carta Municipal, que es va aprovar el desembre de 1998. Amb la modificació la Sindicatura de Greuges de Barcelona s'incorpora a la Carta Municipal i, per tant, aquesta institució que defensa els drets i les llibertats dels ciutadans queda reconeguda per llei. MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de greuges de Barcelona "Està molt bé que s'hagi blindat la institució com a tal i és un reconeixement que difícilment que, vinguin els temps que vinguin, ningú no podrà tirar enrere." A partir d'ara la Carta també dóna reconeixement legal i explícit a la 'Gaseta Municipal', que és el diari oficial de l'Ajuntament de Barcelona. Una institució que just aquest any celebra el centenari.

Amb 123 vots a favor, i amb només l’abstenció de la CUP, aquest projecte de llei suposarà l’adaptació de la Carta Municipal de Barcelona a la llei estatal de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). El projecte permetrà reconèixer per llei la Sindicatura de Greuges de Barcelona i la ‘Gaseta Municipal de Barcelona‘ com a diari oficial de l’Ajuntament i reconeix l’exclusivitat del consistori a l’hora de protegir i promocionar la marca Barcelona.

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i els grups municipals del PSC, ERC, el PPC i ICV-EUiA han celebrat l’aprovació i han destacat el consens en una eina “fonamental” per “blindar” les competències de la ciutat. Trias ha dit que la carta és “una eina fonamental per a l’Ajuntament” i que cal tenir-la blindada “per possibles perills intervencionistes”.

Jaume Collboni (PSC),ha subratllat el consens per “reforçar l’autonomia local de la ciutat” envers el “procés de recentralització del govern del PP”, però també els “incompliments de la Generalitat cap a Barcelona”.  Jordi Portabella (ERC+Dcat+Rcat),ha aplaudit que es reconegui la singularitat de la capital de Catalunya, tot i que ha dit que la capitalitat definitiva només es podrà exercir plenament “amb una república catalana independent”. Javier Mulleras (PP) ha dit que amb la modificació es reforcen les competències de la ciutat i es permet “que segueixi creixent econòmicament i augmentant el seu protagonisme a Espanya”. Isabel Ribas (ICV-EUiA) considera que la “posada al dia” de la Carta permetrà defensar millor “l’autonomia i els drets de la ciutat i la democràcia local”.