Les entitats reclamen que es posi en pràctica la moció aprovada en el ple del 23 de febrer que preveu l’increment del parc públic d’habitatge de la ciutat. La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) destaca que, tot i que existeix el compromís, desconeix la manera en la qual s’implementaran els canvis. 

Precisament per accelerar el procés, les entitats van acordar amb el consistori mantenir reunions de treball per definir conjuntament els passos a seguir i el calendari per aplicar cadascuna de les quatre mesures que preveu la moció. La primera reunió es va produir l’11 de maig

El 30 % del sostre dels edificis públics de nova construcció, destinat a lloguer social

La primera mesura que preveu l’acord és destinar el 30 % del sostre dels edificis de nova construcció i dels que estan sotmesos a rehabilitació a habitatges de protecció oficial que s’utilitzin de manera prioritària a lloguer social.

Destinar el 40 % del sostre dels establiments d’allotjament turístic a habitatge públic

El segon punt de la declaració insisteix a regular la implantació d’establiments d’allotjament turístic, incloent-hi albergs de joventut nous i habitatges d’ús turístic (HUT). L’objectiu és que es destini a parc públic el 40 % del sostre dels establiments d’allotjament turístic.

Es tracta d’una reserva de sostre que no es faria en el mateix edifici turístic sinó en un altre immoble del mateix districte.

Conversió d’edificis de titularitat pública a residencials

El tercer punt de la moció preveu que alguns edificis de titularitat pública destinats a usos no residencials passin a ser d’ús residencial, seguint el mateix procés que es va fer amb els antics jutjats de la via Laietana.

Noves zones de la ciutat declarades com a àrees de conservació i rehabilitació

La darrera mesura proposa declarar diverses zones de la ciutat com a àrees de conservació i rehabilitació per establir prioritats segons el parc d’habitatge públic i prioritzar aquelles que presenten més riscos d’exclusió social.