Papereta en blanc

Les eleccions al Parlament de Catalunya han començat amb retards significatius en l’obertura dels col·legis electorals, tot i que, de moment, la jornada s’està desenvolupant sense incidents. Tot i això, ha sorgit una polèmica pel que fa a les paperetes que ha enviat la Generalitat als domicilis, per afavorir que els ciutadans portessin el vot preparat des de casa.

Els catalans han rebut a casa totes les paperetes oficials dels candidats a presidir la Generalitat i, també, erròniament un paper en blanc. Malgrat tot, la Junta Electoral Central ha confirmat que aquesta papereta comptarà com a vot nul i no com a vot en blanc.

Membres meses reben notificacio JEC vots nuls

La JEC notifica als membres de les meses la seva decisió

Al llarg de la tarda els presidents i vocals de les meses han rebut una carta de la Junta Electoral Central en què s’informa que, en el moment del recompte, només els sobres buits es consideraran vots en blanc, i que tota la resta s’hauran de comptabilitzar com a vot nul, també els que incloguin la papereta en blanc que s’havia adjuntat en les trameses de vot per correu.

“Eren restes de guillotinar paperetes”

El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña-López, ha aclarit a través de Twitter, que són restes de paper que no es van retirar dels sobres. Assegura que van demanar que comptessin com a vots en blanc, però la JEC ho ha denegat.

En una altra piulada, Peña-López ha assegurat que “difícilment” canviaran els resultats electorals i que només afectarà “unes desenes de vots”.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ha atribuït la incidència al “poc temps” que han tingut per fer l’enviament de les paperetes. A més, ha concretat que l’error ha afectat unes 2.000 trameses de les 5,5 milions que s’han fet arreu de Catalunya.

Vot en blanc o vot nul?

El vot en blanc és el sobre que no conté cap papereta, és vàlid i serveix per al còmput final de vots. En el sistema electoral espanyol, el vot en blanc pot desafavorir els partits minoritaris perquè a Espanya es fa servir la llei D’Hondt, que estableix que si un partit no arriba al 3 % dels vots, no entra al joc electoral.

En canvi, els sobres amb paperetes no oficials, papers ratllats o qualsevol altre element, es consideren vots nuls. Aquest vot, tal com succeeix amb les abstencions, no computa.