A partir d'ara les terrasses del passeig de Sant Joan entre Diagonal i Arc de Triomf (entra postpo 1) estaran agrupades en 27 zones, amb alguns espais addicionals als xamfrans. Si en tot el passeig s'hi podien posar fins a 180 taules, ara n'hi podran haver fins a 367. Això vol dir que alguns bars s'hauran de repartir l'espai autoritzat i tindran un límit de 12 taules per local. Una idea que no tots els restauradors comparteixen. "Amb aquesta ordenança he de treure taules... Ja m'explicaràs... A banda de pagar, has de treure taules." "Y a compartir las zonas comunes de terrazas." Dimecres la Comissió de Govern va aprovar l'ordenació, després que l'Ajuntament i el gremi de restauradors debatessin la proposta. L'objectiu és que totes les terrasses del passeig s'organitzin segons un mateix criteri, per garantir la circulació dels vianants i una bona convivència amb les terrasses. Un altre exemple clar és l'avinguda de Mistral. "Ha d'existir una ordenança amb la qual no ocupis un espai que sigui de trànsit dels mateixos veïns, que a més a més són clients." En aquesta via les terrasses es col·locaran (entra postpo 2) en set espais situats en les zones més amples. De les 73 taules, se'n podran posar fins a 132. L'avinguda de Mistral i el passeig de Sant Joan són dos dels espais singulars que ja s'han regulat. La Comissió Tècnica de Terrasses segueix treballant per fer-ho en d'altres zones específiques de la ciutat com ara l'avinguda del Paral·lel o l'avinguda Diagonal. Tot plegat a l'espera, que l'equip de govern revisi l'ordenança vigent de 2013. Us ho ha explicat des de l'avinguda de Mistral, Laura Arias.

El govern municipal ha aprovat els nous mapes de terrasses dels bars i restaurants del passeig de Sant Joan i de l’avinguda de Mistral. La nova organització d’aquests espais permetrà doblar-hi el nombre de taules actual. Aquestes són dues de les ordenacions singulars previstes per l’ordenança de terrasses de 2013, ara en procés de revisió.

Les terrasses del passeig de Sant Joan, des de la Diagonal fins a l’Arc de Triomf, seran reordenades en 27 sectors que aprofiten les zones d’estada i oci generades amb la darrera reforma de l’avinguda, segregades de la part de la vorera reservada per als vianants del passeig. A més, els locals dels xamfrans podran ocupar-los amb les seves terrasses si l’espai central més proper ja està ple amb d’altres o els queda a més de 20 metres de l’establiment. La plaça de Tetuan també s’inclou dins l’àmbit d’aquesta ordenació, amb configuracions específiques per a tres dels seus quatre trams perimetrals (al costat Besòs-mar no es preveu pas cap terrassa).

Totes les terrasses tindran un màxim de 12 taules cadascuna, que en cap cas podran superar l’aforament de l’interior del local. En total, al passeig de Sant Joan s’hi podran ubicar com a màxim 367 taules. Fins ara n’hi havia 180 d’autoritzades. La normativa específica que les cadires hauran de ser uniformes i les taules, unitàries. No hi haurà mampares i només es permetran jardineres a tocar de la calçada.

A l’avinguda de Mistral, s’hi han previst set espais distribuïts per les parts més amples del passeig, controlant-ne l’ocupació màxima per garantir la circulació dels vianants que hi passegen. Cada local podrà situar-hi la seva terrassa de, com a màxim, 12 taules. Les taules no seran de més de 80×80 cm, però ocuparan mòduls quadrats de 2×2 m. Per cada quatre mòduls, s’hi podrà posar un para-sol. No s’admetran jardineres ni mampares, però sí una pissarra per establiment. Tot plegat vol dir que es podran ubicar un total de 132 taules al llarg de l’avinguda. Actualment n’hi ha 73 d’autoritzades.

Ordenacions singulars

Abans de l’aprovació per part del govern municipal, aquestes ordenacions singulars de les terrasses del passeig de Sant Joan i de l’avinguda de Mistral han estat discutides i informades favorablement per la Comissió Tècnica de Terrasses, que agrupa representants de l’Ajuntament i dels gremis del sector. Al juliol s’hi va incorporar la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB).

Aquesta comissió tècnica té també l’encàrrec de revisar l’ordenança de terrasses vigent per a tota la ciutat. Es va aprovar l’any 2013 i va entrar en vigor l’1 de gener de 2014. Enguany s’havien començat a aplicar les sancions per no respectar la distància mínima de les terrasses respecte a les façanes dels edificis. Des de l’entrada en vigor de la nova ordenança al gener de 2014 i fins al 30 de juny de 2015, es van realitzar prop de 7.000 inspeccions en terrasses, que van derivar en 199 sancions i 900 ordres de retirada d’elements de l’espai públic.

El Ple Municipal va acordar al juliol iniciar el procés per revisar l’ordenança de 2013, i al setembre el govern municipal va aprovar una moratòria d’un any abans d’imposar noves sancions, alhora que s’encarregava a la Comissió Tècnica de Terrasses la redacció d’una nova normativa. En tot cas, les ordenacions singulars com les que s’han aprovat aquesta setmana per al passeig de Sant Joan i l’avinguda de Mistral ja estaven previstes en aquella ordenança. De fet, les de la rambla de Catalunya, la Diagonal o l’avinguda de Gaudí es van aprovar ja durant el mandat anterior, mentre que d’altres com la del carrer de Blai es posaran en marxa properament.