Barcelona ha tornat a viure aquest estiu un fort impacte en les obres de millora de l’espai públic. D’un total de 101 actuacions, entre obres relacionades amb la mobilitat i les pavimentacions, ja s’han enllestit un 92 %.

Durant l’estiu s’han dut a terme 51 obres d’urbanització, mobilitat i infraestructures, entre les quals es concentren les de major envergadura com la cobertura de la ronda de Dalt als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera o la implementació de nous carrils bici i bus. Unes actuacions enfocades, segons la tinent d’alcalde Janet Sanz, a “oferir un millor espai públic i millorar el dia a dia de la gent”. L’obertura de nous carrils pel transport públic a vies com el carrer de València o la via Agusta permetrà incorporar, a partir d’aquest novembre, la cinquena fase de la nova xarxa de bus.

Pel que fa als carrils bici, se n’han incorporat de nous, tot i que algunes encara estan pendents d’obertura. També s’han fet millores en alguns carrils bici ja existents, que s’han baixat de la vorera a la calçada. És el cas del passeig de Sant Joan i el passeig de Pujades.

A més, també s’han realitzat una cinquantena d’obres de pavimentació sobre un total de 205.2070,17 metres quadrats, s’han abordat 104 actualitzacions vinculades a serveis (subministraments d’aigua, gas i electricitat), 1.601 relacionades amb la reparació d’àrees infantils i s’han renovat 153 bancs i cadires, 684 fitons i 515 metres quadrats de baranes.