presó Model

El futur de l’antiga presó Model és més a prop de ser una realitat. L’Ajuntament ha iniciat el concurs públic per seleccionar l’equip de professionals que transformarà el recinte del centre penitenciari en equipaments i espai verd. Els aspirants tenen temps fins al 6 de juny per a presentar-s’hi i al gener del 2020 s’escollirà el guanyador. Tot i que l’objectiu inicial era començar les obres a finals del 2020, ara es treballa amb la vista posada ja al 2021.

Criteris del concurs: memòria, verd, equipaments i habitatge

Els criteris del concurs s’emmarquen en el Pla director consensuat amb els veïns i també en la modificació del Pla General Metropolità, aprovada inicialment el mes de març. D’acord amb aquests documents, les propostes que s’hi presentin hauran de complir els objectius següents:

  1. Preservar la memòria de la Model: mantenir el panòptic de l’antiga presó, l’edifici d’Administració del carrer d’Entença i l’edifici Tallers del carrer de Nicaragua, per ressaltar el patrimoni de la ciutat.
  2. Crear un nou pulmó verd: la idea és obtenir un gran parc de 14.026 m² a la Nova Esquerra de l’Eixample i convertir les galeries del centre penitenciari en passatges i espai públic. També dissenyar un jardí per a la residència de gent gran prevista i una zona d’esbarjo per a l’escola que s’hi aixecarà.
  3. Obrir el recinte a la ciutat: l’objectiu és dotar la Model de set equipaments per al barri ─l’espai memorial, un institut escola, una escola bressol, una residència, un pavelló esportiu i un espai per a joves, entre d’altres─ i fer-hi habitatge públic.

El concurs s’ha dissenyat en dues fases i, en aquesta primera, al setembre el jurat seleccionarà sis equips finalistes per passar a la segona volta. Els detalls del procés s’han publicat al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i al web de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA).