Les benzineres que s’obrin d’ara endavant només ho podran fer a determinades zones de la ciutat, sempre que la proposta de l’actual govern municipal pugui executar-se en el futur mandat. Implicaria que aquestes instal·lacions queden restringides als entorns de les rondes de Barcelona i en àrees industrials de la ciutat. Ho recull el text del nou pla de l’Ajuntament, que regula la construcció i obertura de benzineres per a vehicles de motor. La intenció és que pugui aprovar-se abans de finals d’any.

D’aquesta manera, el consistori ja ha començat a treballar en el pla per regular la construcció d’aquest tipus d’instal·lacions. Ja fa un any que el govern d’Ada Colau va suspendre l’atorgament de llicències a benzineres mentre es redactava un pla urbanístic per millorar-ne la integració a la ciutat. Un cop transcorregut aquest temps, l’Ajuntament l’ha aprovat inicialment i ara la suspensió de llicències es prorroga fins al 2020, per continuar amb la tramitació del projecte. El text se sotmetrà a vot després de les eleccions municipals 2019. Això vol dir que el projecte tirarà endavant si rep el vot majoritari dels grups municipals sorgits després del 26 de maig.

On es podran obrir benzineres de carburant?

L’objectiu del pla és reduir les molèsties que poden generar aquestes instal·lacions, així com millorar la qualitat ambiental. Les noves benzineres de carburant quedaran limitades a aquestes zones:

  • A carrers d’accés de la ronda del Litoral i de la ronda de Dalt, a una distància màxima de 250 metres d’aquestes vies.
  • Àrees industrials de la Zona Franca, la Verneda Industrial, Torrent d’Estadella i Bon Pastor.
  • Àrees portuàries, per al subministrament de vehicles propis vinculats a l’activitat del port.

Electrolineres per fomentar el vehicle elèctric

El pla també regularà les noves instal·lacions de subministrament elèctric, també conegudes com a electrolineres. Es podran obrir en els mateixos àmbits que les de carburant i, a més, se’n permetran de noves als entorns dels carrers que connecten districtes entre si. És el cas de la Gran Via, el carrer d’Aragó, l’avinguda Meridiana o l’avinguda Diagonal, entre d’altres.

D’altra banda, les 105 benzineres de carburant que hi ha ara a Barcelona hauran d’instal·lar com a mínim un punt de recàrrega elèctrica ràpida. Els titulars d’aquestes instal·lacions tindran dos anys per adaptar-se a aquest nou requisit un cop s’aprovi el pla. Segons dades de l’Ajuntament, actualment hi ha 50 punts de recàrrega elèctrica, i el pla podria duplicar com a mínim aquesta xifra.

Zones prohibides per a les noves benzineres

En tot cas el text prohibeix concretament obrir benzineres en determinades zones de la ciutat pel seu caràcter patrimonial o històric i també per la seva relació amb l’espai públic, malgrat que compleixi amb una de les condicions anteriors. Aquestes zones són:

  • Nuclis antics, com part de Ciutat Vella.
  • Parc Natural de Collserola i Parc de Montjuïc.
  • Sòls qualificats d’equipament.
  • Zones amb edificacions aïllades.

A més, les instal·lacions no es podran construir a menys de 100 metres de distància de determinats equipaments com centres docents, escoles bressols municipals, centres sanitaris i allotjaments destinats a infants, adolescents i gent gran.

Benzinera