En el centre hi treballen 25 professionals administratius, 15 de nova contractació. La seva missió és atendre els ciutadans que s’apropen a l’oficina, però també fer les gestions de caire administratiu que els encomanen els treballadors socials. Per ser atès no cal demanar hora i a l’oficina es pot atendre una mitjana de 150 persones al dia, depenent de la gestió.

La tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, destaca que entre totes les administracions s’ofereixen més de 200 ajudes socials, i que en aquesta oficina “s’informa i se centralitza la informació de totes aquestes ajudes, amb la voluntat de tendir cap a una finestreta única“.

El centre també fa atenció telefònica i aposta per la reducció de les gestions en paper. Es preveu que s’atenguin 20.000 famílies, la majoria sol·licitants d’ajudes del Fons d’Infància, i calculen que suposarà en total 30 milions d’euros. L’oficina és una de les mesures que s’ha pres en el pla d’acció Impulsem que vol renovar i agilitzar el funcionament dels Serveis Socials de Barcelona.