El Consell Plenari ha acordat promoure un pla d’acció per garantir la convivència i la qualitat de vida dels veïns de Nou Barris que s’anirà desenvolupant al llarg del període 2016-19. Es tracta d’un paquet de 14 mesures que ha acordat el govern municipal conjuntament amb les entitats i per a les quals es destinaran 2,75 milions d’euros provinents del pressupost del districte.

El pla incorpora 23 agents cívics que vetllaran per la convivència i la tinença responsable d’animals domèstics, 20 dinamitzadors esportius d’espai públic que desenvoluparan activitats a Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona i Trinitat Nova. També hi haurà set informadors cívics a les Roquetes i sis educadors en mediació de comunitat de veïns i espai públic.

A més, també es vol disminuir el nombre de conflictes al Turó de la Peira i a l'”skate park” de la via Favència; es dinamitzaran places amb activitats socioesportives, i es promourà la tinença responsable d’animals i l’ús cívic del rec Comtal a Vallbona.

Segons l’Enquesta de Victimització de 2015, que reflecteix la percepció de l’espai públic que tenen els residents de Nou Barris,  les principals causes de conflictes veïnals són el soroll al carrer (segons el 25 % d’enquestats); el soroll dels veïns (14,3 %); la tinença no responsable d’animals (12,8 %); conflictes amb els veïns d’escala (11,3 %), i el vandalisme i destrosses en el mobiliari urbà (10,1 %).