(ACN) La Junta Electoral de Barcelona ha comunicat al govern que en les eleccions catalanes les meses que s’han constituït més tard de les 9 h no allargaran l’horari de votació i, per tant, tancaran a les 20 h. Aquesta mesura afecta només meses electorals de la demarcació de Barcelona, ja que a la resta (Tarragona, Lleida i Girona) no hi ha hagut problemes i totes s’han pogut formar abans de les 9 h, l’hora en què han començat les votacions. Tot i això, com és habitual, les persones que a les 20 h estiguin a la cua sí que podran votar.

La decisió de la Junta Electoral de Barcelona podria afectar fins al 35 % de les meses que no estaven constituïdes a les 9 h, tot i que en algunes ho poden haver notificat més tard, encara que s’hagin constituït amb normalitat abans d’obrir els col·legis electorals.