XAVIER TRIAS, president del grup municipal de CiU "És evident que ens ofereixen compensacions però és bastant sorprenent que una baralla interna d'un partit es converteixi en un tema global." RICARD GOMÀ, president del grup municipal d'ICV "Reclamem de Btv i de qualsevol mitjà públic que hi hagi un tracte just i equitatiu amb el conjunt dels candidats. I que, per tant, també la resta de forces polítiques un cop s'ha produït aquest debat tinguem les oportunitats per accedir en igualtat de condicions a la ciutadania". ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del grup municipal del PP "Cal defugir de qualsevol frivolitat d'aquestes primàries i centrar-nos en l'únic que és important, Barcelona. I centrar tots els esforços en lluitar contra la crisi i la delinqüència".