ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ president del Grup Municipal del PP "Si això és una privatització, serà parcial perquè és una empresa mixta. Els únics que havien fet una privatització absoluta de la meitat dels aparcaments municipals van ser els tripartits. I amb una diferència també molt important, i és que aquí sabem quants diners d'obtindran i, un mínim de 115 milions d'euros i on aniran destinats."

Després de l’acord a què van arribar CiU i el PP per tirar endavant l’externalització dels aparcaments municipals, aquest dijous els populars han avançat uns quants detalls de com s’invertiran els beneficis que se n’obtinguin.

El president del Grup Municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha dit que es destinaran 115 milions a l’obtenció i creació de pisos per destinar-los al lloguer social. Es compraran més de 850 habitatges, 200 més es llogaran per després poder oferir-los amb un lloguer més barat d’entre 300 i 400 euros, també es començaran a construir 161 habitatges a les casernes de Sant Andreu, i es rehabilitaran 1.000 habitatges al barri de Canyelles que actualment estan afectats de carbonatosi.