Aquest solar de la Barceloneta és un dels espais que l'Ajuntament cedirà a una cooperativa perquè gestioni els habitatges que s'hi edificaran. Aquí estan previstos 8 pisos, la construcció dels quals finançaran els membres de la cooperativa. Per optar-hi, caldrà formar-ne part i està inscrit en el registre de sol·licitants d'habitatge protegit de Barcelona. A banda de la inversió inicial, els cooperativistes hauran de pagar una quota mensual, que variarà en funció de cada cas. També hauran d'abonar un cànon a l'Ajuntament per la cessió de sòl públic. La fórmula, anomenada cohabitatge, garanteix que el terreny sempre serà municipal. Tot i que tenen assessorament per part d'advocats i arquitectes, són les cooperatives les que emprenen la gestió de les obres, fet que n'alenteix la consecució. JOSEP MARIA MONTANER, regidor d'Habitatge "Implica diguem-ne que és la pròpia societat que assumeix el processos, que assumeix el procés de pensar un edifici sostenible, organitzar-se, de compartir, de decidir com viuran, i això pren un temps". Amb aquest de la Barceloneta, són sis els terrenys que l'Ajuntament treu a concurs púlic perquè les cooperatives optin a construir-hi habitatges. Els altres solars es troben als districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc i Nou Barris. En total, en aquests espais es construiran 115 habitatges, que hauran de ser sostenibles i preveure espais comuns. Per finançar-los, es col·laborarà amb la banca ètica.

Els sis solars estan situats als districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris i Sarrià – Sant Gervasi. Els solars que es licitaran properament són: el del número 98 del carrer d’Ulldecona (al barri de la Marina del Prat Vermell) i amb capacitat per construir 41 habitatges de 80 metres quadrats; el dels números 4-6 del carrer del General Vives (Sarrià), on es preveu construir 16 habitatges d’uns 86 m2; el del passeig de Joan de Borbó, número 11 (Ciutat Vella), amb una superfície per a vuit habitatges; al número 65 de la carretera de Sant Cugat (Horta-Guinardó), que permetria la construcció de nou pisos d’uns 74 m2; el del pla de les Cireres, 2b-4 (Nou Barris), on es poden construir 27 pisos d’entre 86 i 79 m2; també el solar del carrer d’Aiguablava 76, també a Nou Barris, i que preveu ubicar 25 habitatges més.

Tots aquests terrenys i edificis estan destinats a la construcció d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús, o cohabitatge, de manera que tan sols les cooperatives poden participar-hi. L’Ajuntament afirma que amb aquesta mesura vol impulsar una nova via d’ampliació del parc d’habitatge assequible de la ciutat, aquest cop oferint noves oportunitats a promotores socials d’habitatge, i sempre mantenint la propietat del sòl.

La valoració dels projectes tindrà especialment en compte criteris ambientals, com l’ús de sistemes constructius de baix impacte ambiental, i també la implicació amb el territori. A més, la intenció és promoure-hi espais comunitaris, mitjançant l’ús compartit d’infraestructures bàsiques i la coresponsabilitat dels usuaris en la gestió.