La Generalitat ha eixugat un terç de l’import pendent de pagar a l’Ajuntament de Barcelona. A finals de 2012 aquest deute s’enfilava fins als 226 milions d’euros. A data de 31 d’octubre d’aquest any, l’import pendent de cobrament reconegut per l’Ajuntament de Barcelona fins al final de 2012 és de 151 milions d’euros.

Entre els mesos de juny i octubre, la Generalitat ha transferit al consistori 46 milions d’euros, 10 milions directament i 36 milions a través del FLA especial. En aquesta darrera partida s’hi inclou el conveni per a la inversió al Centre Cultural Disseny Hub (20,1 M) , les transferències per al foment de les llars d’infants municipals (13,9 M), subvenció per a la immigració (1,5 M) i el Fons de Cooperació Local de 2011 (0.5 M). L’Ajuntament confia a rebre abans d’acabar el 2013 un total de 87 milions més a través del fons de liquiditat autonòmic i deixar el deute de 46,9 milions a l’inici de 2014. S’arribaria així a la xifra de 123 milions que l’Estat es va comprometre a transferir a través del FLA abans d’acabar l’any.

El mes d’octubre passat, els grups de l’oposició (PSC, PP i ICV-EUiA) van acusar el govern municipal d’ocultar el deute real de la Generalitat amb l’Ajuntament a la comissió especial que l’estudia. Unitat per Barcelona, el grup menys bel·ligerant amb el govern, va atacar l’Estat per “ofegar” financerament la Generalitat.