El cotxe privat és el causant del 40% de les emissions de gasos contaminants a la ciutat. Tot i així, l'Ajuntament no es planteja reduir el trànsit sinó millorar la qualitat dels cotxes. Consideren que la renovació del parc de vehicles aconseguirà aquesta reducció. Aquestes dades, s'extreuen de l'esborrany del Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire 2011-2020 de l'Ajuntament. Amb aquesta i altres mesures, el consistori espera reduir en un 17,3% les emisions d'òxids de nitrògen, situant-se en les 2.986 tonelades. I si ens fixem en les partícules en suspensió, el pla vol reduir-les a 280 tonelades, un 17% menys que el 2008. Per aconseguir aquests objectius, l'Ajuntament també proposa: radars ambientals per detectar els qui més contaminin, una etiqueta mediambiental amb la qual es premiarà els vehicles més nets, impuls als vehicles elèctrics i descomptes als peatges per vehicles amb alta ocupació. Segons l'esborrany del pla de l'Ajuntament, en deu anys el trànsit serà la segona causa de contaminació. El desenvolupament del port de Barcelona, el situarà com el principal emissor de gasos contaminants.

La contaminació de l’aire de la ciutat també és sobre la taula de la Fiscalia, que n’estudiarà la qualitat. Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat està recopilant dades per conèixer quin impacte real té la pol·lució en la salut de les persones.