L’Ajuntament ha detectat 10 solars de titularitat privada al districte de l’Eixample que podrien convertir-se en equipaments o habitatges públics. El que planteja el govern municipal és suspendre les llicències d’aquests solars, i avaluar ara si poden convertir-se en equipaments públics. Si els solars encaixen, s’hauran d’expropiar a preu d’equipament i fer la modificació necessària per tal que passi de solar privat a públic. De moment, les llicències queden suspeses per un any, prorrogable a dos.

La construcció d’equipaments i habitatges públics a l’Eixample és una reivindicació històrica dels veïns. Aquest districte és el que té més habitants de la ciutat, i ara per ara, segons els veïns, no es cobreixen les demandes sobretot en matèria d’educació, falten centres educatius i, precisament, el consistori aposta per destinar la majoria dels solars a usos docents. Des de l’Associació de Veïns de la Dreta de l’Eixample es mostren satisfets amb la proposta de l’Ajuntament.