La reforma plantejada pel Govern espanyol deixarà nou dels 41 regidors de l’Ajuntament sense cap mena de sou. L’avantprojecte de llei limita els regidors amb dedicació exclusiva i ho fa en funció de la població. A Barcelona n’hi pertoquen 32. La resta hauran de combinar la tasca de regidors amb una feina fora del consistori. La norma també estableix el sou dels alcaldes. En el cas de Barcelona, no podrà ser superior al d’un secretari d’Estat, que cobra uns 67.000 euros l’any més complements. Una xifra lluny del que ara cobra Trias, gairebé més del doble. La resta de regidors no podran tenir un sou superior als 100.000 € anuals. Actualment, una quinzena d’edils del consistori barceloní perceben un salari per sobre d’aquesta xifra. A més, el sou dels treballadors municipals no els podrà decidir l’Ajuntament i quedaran fixats en els pressupostos de l’Estat. També es limitarà el nombre de treballadors eventuals, com ara assessors o càrrecs polítics, que no podran superar el 0,7% de la plantilla.

L’Estat decidirà, a més, les competències dels ajuntaments, regulades per llei, per tal d’evitar duplicitats i que no gastin més del que ingressen. L’educació i la sanitat seran exclusives de les comunitats autònomes i caldrà fer el canvi de titularitat en un període de cinc anys. Amb els serveis socials, el canvi s’haurà de fer en un any. Amb aquesta llei, el Govern espanyol preveu estalviar fins a 2015 més de 7.100 milions d’euros. La norma s’haurà de debatre ara al Congrés.