Escalar una façana com aquesta, la d'un edifici amb interès històric i artístic, o bé públic suposarà una multa. Es considerarà una infracció administrativa molt greu. També ho serà despenjar-s'hi i llançar objectes des d'allà. Aquesta és una de les novetats que, segons ha pogut saber BTV, formarà part de l'avantprojecte de llei de seguretat ciutadana, una llei que, amb tota probabilitat, es portarà al Consell de Ministres d'aquí a dues setmanes. El Govern espanyol considera que actualment hi ha un buit legal. Ara segons el codi penal els actes vandàlics són faltes i poques vegades acabaven convertint-se en sancions. La nova llei, en canvi, tipificarà aquests actes com a infraccions administratives i fets com cremar un contenidor o trencar un aparador suposarà una multa elevada. També seran castigats amb sancions els qui es manifestin davant d'institucions públiques sense previ avís. Per exemple, no estaria permès encerclar el Parlament o concentrar-se, sense permís, a la plaça de Sant Jaume. La nova llei també preveu sancionar els "escraches". Segons el Ministeri de l'Interior, l'enduriment de les penes pretén garantir el lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, ministre de l'Interior "Y a su vez proteger más y mejor a quines tienen por missión velar por el libre y pacífico ejercicio de sus derechos y de la seguridad ciutadana, es decir, del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de todos los cuerpos de seguridad." I el Govern afegeix que aquesta llei seria útils per als ajuntaments en la lluita contra l'incivisme i el vandalisme.

Escalar una façana d’un edifici públic o amb interès històric i artístic podrà ser sancionat amb una multa. De fet, es considerarà una infracció administrativa molt greu. També ho serà despenjar-s’hi i llançar objectes des d’allà. Aquesta és una de les novetats que, segons ha pogut saber BTV, formarà part de l’avantprojecte de llei de seguretat ciutadana, una llei que, amb tota probabilitat, es portarà al Consell de Ministres d’aquí a dues setmanes.

El Govern espanyol considera que actualment hi ha un buit legal. Segons el codi penal, els actes vandàlics són faltes i poques vegades acabaven convertint-se en sancions. La nova llei, en canvi, els tipificarà com a infraccions administratives i fets com cremar un contenidor o trencar un aparador suposarà una multa elevada. També seran castigats amb sancions els qui es manifestin davant d’institucions públiques sense previ avís. Per exemple, no estaria permès encerclar el Parlament o concentrar-se, sense permís, a la plaça de Sant Jaume. La nova llei també preveu sancionar els “escraches”. Segons el Ministeri de l’Interior, l’enduriment de les penes pretén garantir el lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans.