JORDI BONET, president de la FAVB "Considerem important seguir recordant totes aquelles convocatòries i manifestacions contra les retallades socials contra el desmantellament de l'estat del benestar sempre que aquestes es produeixin d'una forma pacífica i respectant els drets democràtics."