JOAN TERAN, CUP de Barcelona "Creiem que l'Ajuntament ha de respectar i complir els seus compromisos en relació a la creació de llocs de treball digne. I que l'Ajuntament ha de parar la seva política de privatització i externalització de serveis, que només contribueix a crear llocs de treball que no són ni dignes, ni de qualitat, ni duradors."

Des de l’organització independentista posen com a exemple l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que recentment ha obert al públic el Districte d’Horta-Guinardó. Segons la CUP, els treballadors d’aquesta oficina pertanyen a una empresa privada, tot i que treballen amb bases de dades públiques i de titularitat municipal.