A Barcelona hi ha un 13 % de joves que no estudien ni treballen, una xifra per sota de la mitjana catalana i espanyola, del 15 %, però un punt per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Es concentren sobretot als barris de la Marina i els de la franja del Besòs, precisament els que tenen rendes més baixes i nivells més alts d’atur. El consistori considera que la xifra indica que no s’està fent un bon acompanyament personalitzat del joves en la transició dels estudis al món laboral per part de les administracions.

La tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha lamentat que els programes professionalitzadors “no estan atraient els joves perquè no donen sortides”, i ha conclòs que més enllà de falta de motivació que fa no seguir amb els estudis o entrar en el món laboral “hi ha problemes de complexitat vital”, en referència a problemes socials i de l’entorn de la persona que no treballa ni estudia.

La informació la recull l’informe Joves amb necessitat d’inserció educativa o laboral, que l’Ajuntament ha encarregat a la Fundació BCN Formació Professional, amb dades del segon trimestre del 2016. En total són 17.038 joves que ni estudien ni treballen. Del 13,2 % de joves inactius que hi ha a la ciutat, un 4 % tenen estudis postobligatoris, una situació que també ha destacat el govern. “Això també indica que no s’està fent bé la transició dels estudis al món laboral”, ha dit el comissionat d’Educació, Miquel Àngels Essomba.

El perfil de jove inactiu a la ciutat és d’un home de nacionalitat espanyola, solter, amb un nivell d’estudis d’ESO o inferior i amb els pares sense estudis universitaris. Aquesta exclusió afecta més els homes, especialment d’entre 20 i 24 anys. Tot i això, l’informe també destaca que el 86 % dels joves barcelonins estudien i/o treballen, i que des del 2001, aquesta xifra ha augmentat un 20 %.

El govern ha explicat que a partir d’aquest informe s’estudiarà quines mesures pot emprendre l’Ajuntament per millorar aquest problema. Com a exemples han posat la millora dels centres educatius als barris on hi ha més joves en aquesta situació, com són el Bon Pastor, el Besòs i el Maresme o els de la Marina.