En una nota, el ministeri basa la decisió en l’article 13.4 del Reial decret 605/1999, que diu que “en el supòsit que el dia fixat” per a “la celebració de les eleccions no sigui festiu, es considerarà inhàbil a efectes escolars”.