El Ministeri d’Educació ha declarat que el 21 de desembre les escoles catalanes no impartiran classes “per la convocatòria d’eleccions autonòmiques datada per a aquest dia”. Tot i això, el dia posterior, el divendres 22 de desembre, sí que hi haurà classe i serà jornada lectiva.

En una nota, el ministeri basa la decisió en l’article 13.4 del Reial decret 605/1999, que diu que “en el supòsit que el dia fixat” per a “la celebració de les eleccions no sigui festiu, es considerarà inhàbil a efectes escolars”.