La Junta Electoral Central (JEC) ha recomanat “encaridament” als partits que “procurin que als col·legis concorrin el menor nombre possible de representants designats per ells” durant les eleccions catalanes del 14 de febrer. L’àrbitre electoral recorda que les formacions polítiques poden nomenar dos interventors per a cada mesa, però aconsella que “únicament assisteixi un d’ells en cada moment a la mesa, podent substituir-se al llarg de la jornada”. Sobre els apoderats, la JEC estableix un “límit màxim d’un apoderat per cada cinc taules electorals” per la pandèmia.

“Només podrà assistir un apoderat per cada formació política” durant l’escrutini, diu la JEC en un acord d’aquest dijous. D’altra banda, la JEC rebutja la possibilitat d’obtenir les actes per mitjans telemàtics. “No resulta possible articular aquest procediment en el període de temps disponible fins a les eleccions”, recull l’acord, citant un informe de la Generalitat que explica que “s’han pres mesures rigoroses per a la protecció de la salut dels interessats”.

ERC, JxC, el PDeCAT, el PSC, la CUP o els comuns havien sol·licitat a la JEC una instrucció de compliment obligat sobre el nombre d’apoderats i interventors als col·legis electorals. Aquests partits es mostraven compromesos “a renunciar a determinats drets reconeguts per l’ordenament electoral” sobre el seu nomenament i havien sol·licitat l’obtenció telemàtica de les actes.

La gent gran de residències haurà de sortir per votar

D’altra banda, la Junta Electoral Central (JEC) ha descartat una petició de la Generalitat per la qual se sol·licitava enviar un funcionari de Correus als geriàtrics a recollir els vots per aquesta via dels residents, de tal manera que no haguessin de sortir del recinte en el marc de la pandèmia de la covid-19.

La JEC subratlla que, precisament, la situació sanitària ja ha fet adoptar mesures per “flexibilitzar” la petició del vot per correu. En aquest sentit, es permet fer-lo per mitjans telemàtics o delegar-lo en una altra persona prèvia autorització notarial o consular.