La pàgina web Eurovegasno.net relaciona Eurovegas amb la delinqüència, la ludopatia, les màfies i el model econòmic de la crisi. En un decàleg d’arguments en contra del projecte, el partit exposa que el macrocomplex generarà ocupació precària, destruirà un espai natural i agrícola i que atraurà màfies. Per contra, ICV demana apostar pel turisme de qualitat i ser referents en innovació.

En el portal, es poden trobar un parell de mapes que evidencien el suport o el rebuig dels municipis propers al possible emplaçament d’Eurovegas. També recull informació sobre accions del partit contra el macrocomplex.