ALÍCIA SÁNCHEZ-CAMACHO, presidenta del PPC "El Partido Popular va a esperar el resultado del recurso presentado contra esa prohibición y que se falle a favor de la libertad y de la tradición y de la cultura, des de luego le pediremos al Gobierno cuál es la cuantía o la indemnización millonaria con la que piensa compensar a la plaza Monumental." JOAN HERRERA, president d'ICV "Això el que fa és que, si m'ho permeten, siguem una mica més moderns i una mica més contemporanis. I el fet que una tradició sigui una tradició, no és motiu perquè es mantingui quan aquesta tradició és salvatge. I la vertiat és que la tradició dels toros és salvatge."