JORDI HEREU, alcalde de Barcelona "Saber que en aquests casos concrets i tan coneguts, de casos tan flagrants, efectivament hi ha hagut una resposta eficaç... crec que és l'inici d'un camí i és la bona via per tal de millorar la convivència, la llibertat i la seguretat."