Segons el cens d’habitatges buits que va començar el govern municipal a finals del 2016, al Raval hi ha 269 pisos en què no consta que visqui ningú. Després de fer un seguiment d’aquests habitatges, s’ha constatat que 103 estan completament buits i 19, ocupats. La resta (100) no s’ha pogut comprovar, mentre que en 47 finalment s’ha vist que hi viu algú. Més de la meitat dels pisos (61 %) són propietat de bancs o societats i un 33 %, de particulars.

Segons un informe relacionat amb la venda de droga al barri (que el govern municipal ha publicat coincidint amb una acció de protesta dels veïns de narcopisos), la majoria dels habitatges detectats estan concentrats en zones castigades per la compravenda d’estupefaents. A l’entorn del carrer de la Riereta n’hi ha 94 (un 35 % del total); al voltant del carrer d’en Roig se n’ha detectat 49 (un 18 %); a l’entorn de Baluard, 35 (un 13 %); i a l’eix de Sant Gil n’hi ha 24 (un 9 %). A la resta del Raval hi ha 67 pisos (un 25 %).

Mobilitzar-los a la borsa de lloguer assequible

L’objectiu del cens de pisos buits és poder contactar amb els propietaris perquè primer els tapiïn (perquè els venedors de droga no els ocupin) i, després, els incloguin a la borsa de lloguer assequible de l’Ajuntament. Ara bé, els resultats són escassos perquè dels 161 propietaris amb qui ha parlat el govern municipal, només 10 han accedit a incloure l’immoble a la borsa. Segons l’informe, 36 més s’han compromès a fer-ho properament i el gruix principal, 68, han dit que tenen la voluntat de posar el pis a lloguer a preu de mercat.