La participació global mitjana registrada fins a les 14 h ha estat d’un 12,3%. Aquesta xifra és lleugerament més baixa que en l’anterior onada, quan es va registrar un 13% a la mateixa hora. L’organització d’aquesta jornada de consultes ha estat més complexa que les anteriors donat el gran volum de votants, per això s’ha comptat amb l’ajuda de 30.000 voluntaris.

Les primeres consultes es van realitzar el passat 13 de setembre en 166 municipis. Llavors va participar un 30% de l’electorat i un 94% va triar l’autodeterminació catalana. El 28 de febrer es vam repetir aquestes eleccions sense caràcter vinculant en 79 localitats. L’abstenció va augmentar ja que va votar un 21% del cens. De nou el sí va guanyar per més del 90%.