CARMEN ANDRÉS, regidora de Sant Andreu: "Durant tota la resta de treballs hi ha hagut presència d'arqueòlegs. No va ser en aquest cas perquè el mur es considerava que no tenia. I el mur, insisteixo, no forma part del rec Comtal; ho diu el Servei d'Arqueologia i ho diu el centre Ignasi Iglésias. I per molt que vulguin, el rec Comtal no passa per allà, i la sèquia no passa per allà. No ha estat afectada i no hi ha hagut cap pèrdua en aquest sentit. El pla director del rec Comtal s'està treballant: estan acabats els estudis previs i s'està treballant el pla director, que espera tenir una dotació pressupostària a la qual m'agradaria que vostès donessin el seu vot favorable al pressupost 2017; perquè si no, no ho podrem fer."

Carmen Andrés ha comparegut a la Comissió de Cultura d’aquest dijous a iniciativa de la CUP, un dels dos partits que la setmana anterior van denunciar una suposada destrossa al rec Comtal. Andrés, però, ha afirmat que no hi ha hagut “cap destrucció de patrimoni”, ja que el mur enderrocat no forma part del rec Comtal. El govern afirma que tampoc no s’han malmès els pous i ha assegurat que les dues fites que hi havia s’han traslladat a magatzems municipals.

Pel que fa a la crítica de la CUP i ERC per l’absència d’un arquitecte durant els treballs, Andrés ha replicat que el mur tombat no ho requeria, en no incloure’s al conjunt arquitectònic. La regidora del districte també ha assegurat que el pla director que ha de regular la gestió del rec Comtal està gairebé llest, en espera d’obtenir una dotació econòmica. Per aquest motiu, Andrés ha demanat que els grups votin a favor dels pressupostos municipals: “Si no, no ho podrem fer”, ha sentenciat.