Els cursos de formació digital són una peça clau de la Mesura de Govern per fomentar la participació activa de la gent gran. En el camp de les noves tecnologies es promourà el projecte Sóc blogger perquè les persones grans expliquin les seves vivències a la xarxa. També es millorarà la connexió wifi en 54 casals i es reformarà el web municipal destinat a la gent gran perquè sigui més accessible per a aquest col·lectiu.

Entre les accions per a la gent gran previstes per aquest mandat hi ha l’ampliació a tots els districtes del programa Vincles la tardor del 2018. Al novembre es crearà el programa Viatjar per créixer, que vol contribuir que les persones grans entenguin els viatges com “una experiència vital”. També es preveuen mesures per trencar estereotips entorn els majors de 65 anys i la creació d’una xarxa de comerços amics de la gent gran.

La Mesura de Govern té un pressupost de 4,7 milions d’euros, als quals cal afegir la inversió prevista (i encara no quantificada) en nous casals i la que fa cada districte en gent gran. L’Ajuntament explica que en aquest mandat invertirà en 11 casals de gent gran. Tres ja estan en funcionament, n’hi ha dos més en obres i dos a punt d’iniciar els treballs, i la resta estan en tràmits previs.