ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "No es tracta únicament que l'alcalde posi facilitats als barcelonins per pagar els impostos i les taxes municipals. El que es tracta és que Barcelona no sigui la ciutat més cara d'Espanya en el cost de la zona blava, la verda i la grua; i que a sobre, per la nostra mobilitat, hàgim de pagar triple. Paguem les zones blaves i verdes, l'impost de circulació i paguem també un impost sobre els béns immobles per finançar el transport públic."