ALBERTO FERNÁNDEZ DIAZ, portaveu del Grup Municipal del PP "Reclamem a l'Ajuntament que s'adreci als imams per recordar a la nostra societat, a la nostra ciutat, que s'ha de defensar i protegir la dona, la seva dignitat, la seva llibertat i la seva igualtat d'oportunitats i de drets. I que Barcelona no es pot convertit en una Barceloninestan".

Fernández Díaz ha demanat a l’Ajuntament que aprofitant els actes del Dia de la Dona reivindiqui també el paper d’aquesta als col·lectius islàmics. Segons el portaveu del PP, no es pot permetre que deteminades religions cada cop més presents en alguns barris com el Raval discriminin el paper de la dona a la societat.