ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PPC "Un pla d'usos ha de tenir Guàrdia Urbana com a policia administrativa i una inspecció municipal per vetllar pel compliment dels plans d'usos i les normatives, que en aquest moment no existeix. I el que creiem és que cal invertir la situació a Ciutat Vella per fer d'aquest districte, un districte en què es fan complir les lleis i les ordenances."