L’hora en què s’acaba la jornada de votacions de les eleccions municipals és les vuit del vespre. Des d’aquell moment s’inicia un procés protocol·litzat en què s’assegura que les paperetes i les actes de votació no són manipulades fins al moment en què els resultats es declaren definitius del tot. En l’instant en què les urnes tanquen els responsables de la mesa electoral incorporen els vots per correu que ha fet arribar un funcionari de Correus a primera hora del matí. A més, la presidència de la mesa i els dos vocals exerceixen el seu dret a vot. És aleshores quan ja hi ha tots els vots que posteriorment es comptaran.

L’obertura d’urnes

A partir de llavors s’obren les urnes i comença un primer recompte dels sobres tancats. La xifra s’anota per tal de comprovar més tard que ningú no ha afegit paperetes i que el nombre de vots i el de sobres coincideixen. A continuació, es comencen a obrir els vots i es classifiquen per partits. D’altra banda se separen els vots en blanc i els vots nuls i es marquen amb les paraules “nul” o “blanc”. Tot seguit se sumen els vots i, si quadren amb el nombre de sobres i amb els vots registrats en la llista de votacions, s’anoten com a resultats definitius en l’acta de sessió i es llencen a la brossa tant les paperetes com els sobres.

Un mínim de quatre còpies dels resultats

En el moment en què la mesa electoral ja ha establert els resultats finals i els ha anotat en l’acta de sessió, un funcionari envia l’escrutini al Ministeri de l’Interior mitjançant una PDA. D’aquesta font és d’on provenen els resultats que es publiquen durant la nit electoral. “A posteriori”, la presidència de la mesa lliura tres còpies dins uns sobres de grans dimensions signats i segellats just per la junta en què es tanquen. Una còpia se la queda un funcionari de Correus, que l’endemà fa arribar a la Junta Electoral l’escrutini. A més, el president de la mesa també ha de dirigir-se personalment i de matinada a la Ciutat de la Justícia. Un cop allà entrega dues còpies més dels resultats, una a la Junta Electoral Local, que inclou els vots nuls i en blanc, i un altra a un jutge. A més, tot els partits tenen dret a sol·licitar duplicats a les meses.

sobre escrutini eleccions

El recompte definitiu de la Junta Electoral

El dimecres després de les votacions és el dia en què es fa el recompte final dels resultats de les eleccions a la Ciutat de la Justícia. Una cinquantena de persones que treballen per a la Junta Electoral Local i representants de les diferents formacions polítiques revisen els resultats de les 1.434 meses electorals que entren en joc a Barcelona. Tots plegats analitzen els vots nuls que poden ser susceptibles de ser acceptats com a vàlids i comproven que els resultats de les actes coincideixin. En primer terme, es comparen els resultats del ministeri amb els de la còpia que la presidència de la mesa electoral lliura a la junta la nit de diumenge. En cas de no coincidir es comparen amb la còpia que es fa arribar al jutge i, en darrer instant, es contrasten amb la còpia de Correus. A partir de llavors hi ha 24 hores en què les candidatures poden fer al·legacions i després queden establerts els resultats definitius. Finalment les actes de votació es conserven totes a l’Arxiu Nacional de Catalunya.