La Comissió de Govern ha aprovat un pla urbanístic que concreta els usos de la part nord de la plaça de les Glòries, per sobre de la gran clariana. En aquest àmbit s’hi ha dibuixat la ubicació definitiva de l’Escola Gaia, que es farà a l’antiga fàbrica de paraigües, que es conservarà. A més, el planejament preveu la construcció de 562 habitatges en diversos edificis que faran façana a la Diagonal i els carrers de Los Castillejos i del Consell de Cent.

L’Escola Gaia està ubicada ara en mòduls prefabricats que havien fet servei a l’Escola Encants, que ja té edifici propi al carrer del Consell de Cent. L’àrea d’Urbanisme i el Consorci d’Educació de Barcelona han avaluat que l’antiga fàbrica té l’espai suficient per ubicar-hi de forma definitiva l’escola Gaia. Totes les naus i edificis que envolten ara la fàbrica aniran a terra per donar continuïtat al parc. A banda d’aquesta escola i la dels Encants, aquest àmbit de Glòries té també l’Escola Bressol Municipal Leonor Serrano.

Habitatges en edificis de fins a 11 plantes

El pla urbanístic aprovat també concreta la construcció de 562 habitatges, un 35 % dels quals (197) seran protegits. Els pisos es faran en tres edificis nous que podran arribar com a màxim a les 11 plantes d’alçàrial. En un primer moment es va parlar de fins a 20 plantes, però finalment s’ha decidit rebaixar-ne l’alçària per no fer ombra a les escoles que hi ha a la zona i perquè els edificis quedin integrats a la trama de l’Eixample.

A la planta baixa i a la primera planta dels edificis hi haurà comerç i serveis. En total, el sostre edificable és de 50.000 m2, dels quals 45.000 són per a habitatge i els 5.000 restants per a comerços i activitats econòmiques. El pla urbanístic també preveu una reserva de sòl als terrenys on s’havia de fer l’edifici Ona (Diagonal amb Gran Via i Badajoz) per preveure la construcció d’un centre de formació professional.