També s’ha acceptat rebaixar tres punts la taxa d’incineració i, en canvi, s’ha rebutjat una de les al·legacions del PP, la de mantenir una bonificació del 2% per pagar l’IBI a través de domiciliació bancària. Tot i això, ordenances i pressupostos han generat retrets, especialment pel pacte que permet tirar-les endavant entre CiU i PP.