Esquerra ha escollit el frontó del parc de l'Espanya Industrial per fer un paral·lelisme amb l'actitud de bloqueig que, segons els republicans, té l'Estat espanyol. "No se nos ocurre mejor manera de definir el Estado español mejor que eso. El Estado español es eso, una pared, un no continuo y perpetuo desde hace un montón de tiempo, desde hace décadas. Muchísimos intentaron cambiar un Estado español que no quiere cambiar". El número 2 d'Esquerra, Joan Tardà, ha destacat que, tot i les dificultats que es trobarà la independència, és més fàcil construir la República Catalana que canviar la Monarquia Espanyola, que ha afimat que és impossible.