ALFRED BOSCH, el president del Grup Municipal ERC: "En una ciutat com Barcelona, que té un cost de la vida bastant superior al que és la mitjana espanyola a través del qual es busca el salari mínim interprofessional, Barcelona ha de tenir un salari mínim superior, creiem que ha de ser així per dignitat, també per reactivar l'activitat econòmica i el consum."

Anem a Mil demana que el salari mínim interprofessional a la ciutat sigui de 1.000 euros,

una petició que ha trobat el suport d’ERC a l’Ajuntament. El partit presentarà la proposta al plenari de divendres i esperen que s’aprovi. “Barcelona que té un cost de la vida bastant superior a la mitjana espanyola, a través del qual es busca el salari mínim interprofessional, ha de tenir un salari mínim superior”, ha explicat el líder del Grup Municipal d’ERC, Alfred Bosch. Ha afegit que d’aquesta manera es dignificarien les condicions dels assalariats barcelonins i es reactivarien l’activitat econòmica i el consum.

Els republicans han apuntat quatre mesures per poder instaurar un salari mínim a escala municipal. Primerament, proposen que les retribucions del personal de l’Ajuntament no siguin mai inferiors als 1.000 euros. Així mateix, caldria demanar a les empreses subcontractades pel consistori que fessin el mateix amb els seus treballadors. I també volen recomanar que s’hi afegeixi el sector empresarial privat de la ciutat. Finalment, ho traslladarien a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, farien arribar la proposta al Parlament de Catalunya i també al Congrés dels Diputats.