Quasi 60 enquestes publicades i cap no va donar al PP més del 31 % dels vots, la majoria es quedaven per sota del 30 i al final ha aconseguit superar el 33 %. Els experts ho diuen ben clar, a les enquestes els demanem que ens prediguin el futur i no fan això, són un instrument d'anàlisi. IVAN SERRANO, investigador de l'IN3 de la UOC "Són una bona eina per descriure la realitat però potser no tant per predir-la, sobretot quan volem predir amb tant detall com uns resultats electorals." Un altre problema és que les enquestes es cuinen, és a dir, es fan tot un seguit de càlculs amb les respostes per extrapolar els resultats. IVAN SERRANO, investigador de l'IN3 de la UOC "Sabem que hi ha gent que no revela les seves preferències de debò, hi ha gent que esta`indecisa, hi ha perfils de població que ens costa més d'enquestar. Per tant, així en brut, les dades no ens oferirien una bona imatge de la realitat social que volem conèixer." I hi pot incidir el fet que els electors no diguin la veritat? IVAN SERRANO, investigador de l'IN3 de la UOC "Hem de diferenciar entre mentir, és a dir, dir una opció que no és la real i que jo ho sé, com la indecisió o el desconeixement, per això hi ha preguntes a les enquestes que intenten corregir això, entre quina és la probabilitat d'anar a votar, entre quins partits dubto. Tot això, els càlculs, alhora de transformar-los en una predicció real és on tenim els errors." Per superar els errors, cal polir el mètode, que s'enfronta amb reptes. Per exemple, cada cop menys gent té telèfon fix a casa, el que s'utilitza per fer les enquestes, però pràcticament tothom té mòbil. IVAN SERRANO, investigador de l'IN3 de la UOC "A través d'internet cada cop més es fan servir enquestes 'on-line', però encara té molts dèficits, tot plegat fa que els món de les enquestes està en un moment de canvi per adaptar-se a la realitat." Els experts també remarquen que situacions més incertes com aquesta, en què hi ha partits nous, compliquen la cuina dels resultats.

L’investigador de la UOC Ivan Serrano apunta que un altre problema de les enquestes és que es cuinen, és a dir, a partir de les respostes s’intenten extrapolar els resultats i fer-los generals i, això, explica Serrano, pot conduir a errors. A més, diu, situacions incertes com la que vivim ara, en què hi ha partits nous, compliquen aquesta cuina dels resultats.

Serrano considera que cal polir el mètode d’elaboració de les enquestes i en posa com a exemple la via amb què es contacta amb els entrevistats. Cada cop menys gent té telèfon fix a casa, el que s’utilitza per fer les enquestes, però pràcticament tothom té mòbil. Serrano explica que per això ara les empreses d’enquestes estan vivint un moment de canvi.