L’Enquesta de serveis municipals reflecteix un augment de la qualificació que fan els ciutadans de la gestió de l’Ajuntament des de l’any 2010, quan va obtenir un 5,5. Des d’aleshores l’augment ha estat de 0,6 punts. En els últims 10 anys, la valoració ha millorat en un punt.

Pel que fa a la valoració dels serveis, les biblioteques públiques es mantenen en el primer lloc. Els augments més pronunciats s’han produït en els centres cívics i els centres de serveis socials, que han obtingut mig punt més que l’any passat. Els serveis que els ciutadans valoren més malament són l’aparcament, la circulació, el soroll, la seguretat a la ciutat i la Guàrdia Urbana. Tanmateix, no hi ha cap servei que hagi vist rebaixada la valoració.