Un cop celebrades les eleccions catalanes, aquests són els passos que s’hauran de seguir per formar el nou govern:  la sessió constitutiva del Parlament ha de tenir lloc dins dels 20 dies hàbils posteriors als comicis, i això seria com a data límit el 23 de gener. Teòricament és el president de la Generalitat l’encarregat de convocar la sessió constitutiva del Parlament, però, donades les circumstàncies actuals, aquesta responsabilitat recau sobre l’executiu de Rajoy.

Un cop constituïda la cambra catalana, en els 10 dies hàbils posteriors -és a dir, com a màxim el 6 de febrer– hauria de fer-se el debat d’investidura. Al final d’aquest debat es fa la primera votació i, en cas de no reunir prou suports per fer majoria, pot sotmetre’s, dos dies després, el 8 de febrer,  a un segon debat, que culminaria amb una altra votació en la que és suficient la majoria simple de la cambra.

Si després de dos mesos no s’ha pogut escollir president, el Parlament quedaria dissolt automàticament, això passaria el 7 d’abril, i s’haurien de convocar noves eleccions passats 54 dies, el que ens portaria a principis de juny.