Quatre mesos més tard aquestes imatges continuen sent motiu de debat. El Síndic de Greuges va decidir actuar d'ofici per investigar l'operació policial del 27-M i del 15-J. En l'informe, Rafel Ribó considera que es va actuar de manera desproporcionada. RAFAEL RIBÓ, síndic de greuges "Les imatges, amb escreix, que disposem d'aquests esdeveniments, evidencien que hi va haver agents que van actuar d'una manera desproporcionada, fent servir la força física de manera desmesurada totalment allunyada del principi de proporcionalitat." Una opinió diametralment enfrontada amb la de Convergència i Unió i el PP. "Tenint en compte aquestes dades objectives, creu que les imatges que es van mostrar aquells dies són suficients per fer-nos una idea de tot el que va passar?" ANABEL MARCOS, CiU "Van exercir una actitud totalment proporcionada amb els fets que estaven succeint. Hi havia persones violentes que no complien el seu dret com a ciutadans." Respecte als incidents del 15 de juny, Ribó també denuncia dèficits greus en la planificació de l'operatiu policial. RAFAEL RIBÓ, síndic de greuges "No podem acceptar, com va afirmar el conseller d'Interior en aquest Parlament, que hi havia passat alguna petita incidència. No són petites incidències. Malaurada la societat democràtica que bateja aquest tipus d'actuacions com a petites incidències." Un punt de vista compartit per formacions com PSC, Iniciativa per Catalunya Verds o Esquerra Republicana. ORIOL AMORÓS, ERC "Des del mateix dia 14 ja circulava per on entrarien els diputats. Aquesta és la única indicació que ens van donar. Què ens vam trobar? Em sembla que el que ens vam trobar no respon a una bona planficiació." En la intervenció, Ribó també ha denunciat la manca de col·laboració d'algunes administracions a l'hora de facilitar informació al síndic.